Klachten- en geschillenregeling

Klachten- en geschillenregeling

Praktijk Te Giffel maakt in geval van klachten of geschillen gebruik van de Klachten- en geschillenregeling voor LVVP-leden. Hieronder leest u hoe deze regeling uitgevoerd wordt en welke stappen u kunt ondernemen.

  • Nieuwe klachten- en geschillenregeling per 1-1-2017

Met ingang van 1 januari 2017 is een nieuwe klachten- en geschillenregeling van kracht in het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz). Alle (gewone) leden van de LVVP zijn hier automatisch op aangesloten.

LVVP-klachtenregeling

Elke zorgaanbieder moet per 1 januari 2017 een klachtenfunctionaris hebben die de cliënt kan benaderen als deze een klacht heeft over zijn behandelaar. U kunt uw klacht in eerste instantie met uw behandelaar bespreken, maar soms is dit lastig of u krijgt onvoldoende gehoor. In dat geval kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris.

Omdat het voor vrijgevestigde ggz-professionals ondoenlijk is om per praktijk een eigen klachtenfunctionaris te hebben, maakt Praktijk Te Giffel via de LVVP gebruik van de professionele klachtenfunctionarissen van Klacht&Company. U kunt als cliënt van Praktijk Te Giffel hier een beroep op doen. Deze klachtenfunctionarissen kunnen naast de eerste klachtopvang tevens een bemiddelende rol kunnen spelen bij de klachtafhandeling.

 

Klachtafhandeling met behulp van de klachtenfunctionaris

Om tot een efficiënte klachtaf-handeling te komen, dient uw cliënt bij voorkeur eerst het klachtenformulier in te vullen, dat u onderstaand kunt downloaden. U mailt het vervolgens ingevuld naar LVVP@klachtencompany.nl, waarna een van de beschikbare klachtenfunctionarissen z.s.m. contact met u opneemt. De klachtenfunctionarissen zijn telefonisch te bereiken op tel. (088) 234 16 06.

 

Geschillencommissie voor vrijgevestigde ggz-praktijken

U kunt uw klacht (vervolgens) tevens voorleggen aan een onafhankelijke geschillencommissie die een bindende uitspraak doet, ook over een eventuele schadeclaim tot in ieder geval € 25.000. U krijgt hiermee een extra keuzemogelijkheid aangereikt, naast de gang naar het tuchtcollege of de burgerlijk rechter. LVVP-leden zijn collectief aangesloten op de Geschillencommissie Vrijgevestigde ggz-praktijken in Den Haag, waar per 1-1-2017 een speciaal portaal is ingericht voor cliënten van vrijgevestigde ggz-aanbieders (gz-psychologen, psychotherapeuten, klinisch (neuro)psychologen en psychiaters).

Deze Geschillencommissie voor Vrijgevestigde ggz-praktijken is digitaal bereikbaar via deze link en per post via Postbus 90600, 2509 LP Den Haag.

Scroll naar boven