Praktijk Te Giffel

Psychologie en Psychotherapie Utrecht

Welkom op de website van Praktijk Te Giffel

Als psychotherapeut richt ik mij op de psychische klachten en problemen waarvoor u hulp zoekt. Ik los geen problemen voor u op, maar probeer u te helpen nare dingen anders te zien, pijnlijke gevoelens te verwerken of moeilijke situaties anders aan te pakken. Het doel van de individuele psychotherapie is uw psychische klachten en problemen op te heffen, of zoveel te verminderen dat u er minder last van hebt. De problemen waarvoor u zich aanmeldt kunnen verschillend zijn. Voorbeelden van psychische problemen zijn: angsten, somberheid, relatieproblemen, klachten als gevolg van ingrijpende gebeurtenissen, rouw, terugkerende problemen met werk of opleiding.

CORONAVIRUS en openstelling praktijk

Vanaf vandaag (18/3) geldt dat ik, in navolging van de door de regering en het RIVM genomen maatregelen en gegeven adviezen, geheel overga op telefonische consulten en, zodra dat technisch mogelijk is, op beeldbellen. Ik verzoek u dus niet naar de praktijk te komen.

Op deze manier probeer ik bij te dragen aan het zo min mogelijk verspreiden van het virus én mijn verantwoordelijkheid te nemen als het gaat om het waarborgen van de zorgverlening.

Over Sigrid Te Giffel
In mijn praktijk bied ik individuele psychotherapie aan (jong)volwassenen, zowel in de Specialistische GGZ als in de basis GGZ. Daarnaast bestaat het aanbod uit leertherapie en supervisie voor collegae al dan niet in opleiding.

Werk en opleiding
In 2000 ben ik afgestudeerd als Neuro- en Revalidatiepsycholoog aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Direct daarna ben ik aan het werk gegaan als psycholoog op de afdeling medische psychologie in het Ziekenhuis Rivierenland in Tiel. Tevens ben ik vanaf 2000 als psycholoog op de afdelingen psychiatrie en psychotherapie verbonden geweest aan Pro Persona. In deze periode heb ik mijn opleiding tot GZ psycholoog BIG (2004) en de opleiding tot Psychotherapeut BIG (2008) afgerond. Van 2008 tot en met 2018 werkte ik bij Psymens in Utrecht, waar ik individuele en groepstherapie heb gegeven. Tevens geef ik cursussen zoals Omgaan met ADHD en Mindfulness en geef ik les op het gebied van suïcidepreventie.

Ik volg sinds 2017 de opleiding tot Psychoanalytisch Psychotherapeut van de NVPP.

Wachttijd
Helaas is mijn wachttijd dermate hoog opgelopen dat ik op dit moment geen nieuwe mensen kan aannemen.

Openingstijden van de praktijk:
maandag t/m donderdag

Meer informatie?
Zie de knoppen: aanmelden, contact en klachtenregeling.

Scroll naar top